Усі статті номера
10
жовтень 2018року
права лікарів
перевірте себе

Чи все ви знаєте про декларації з пацієнтами?

Чи багато декларацій із пацієнтами уклав ваш заклад? А ви знаєте, коли лікар має сказати деклараціям: «Стоп»? І що робити, якщо пацієнт хоче змінити лікаря? Перевірте, наскільки добре ви знаєте права й обов’язки як надавачів ПМД, так і пацієнтів

Тест

 • 1
  Лікар, який надає ПМД, може відмовити пацієнту в укладенні декларації, якщо:
  Правильна відповідь — в. Пацієнт має право обрати лікаря, який надає ПМД, за умови, що кількість пацієнтів, які вже обрали такого лікаря відповідно до цього Порядку, не перевищує оптимальний обсяг практики ПМД(п. 2 розд. ІІ Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, затвердженого наказом МОЗ від 19.03.2018 № 503).
  Надавачам ПМД забороняється відмовляти у прийнятті Декларації та веденні пацієнта, зокрема на підставі наявності у пацієнта хронічного захворювання, його віку, статі, соціального статусу, матеріального становища, зареєстрованого місця проживання тощо (п. 5 розд. ІІІ Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, затвердженого наказом МОЗ від 19.03.2018 № 503).
 • 2
  Якщо лікар, якого обрав пацієнт, тимчасово відсутній (відпустка, хвороба тощо), то пацієнт:
  Правильна відповідь — г. У період тимчасової відсутності лікаря, який був обраний пацієнтом відповідно до цього Порядку, у зв’язку з відпусткою чи іншими обставинами, що зумовлюють тимчасову неможливість здійснювати прийом пацієнтів лікарем, пацієнт має право на отримання медичних послуг ПМД у іншого лікаря того самого надавача ПМД без подання нової Декларації (п. 3 розд. ІІ Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, затвердженого наказом МОЗ від 19.03.2018 № 503).
 • 3
  Щоб змінити лікаря, пацієнт має:
  Правильна відповідь — а. Пацієнт (його законний представник) має право змінити лікаря, який надає ПМД, шляхом подання тому самому або іншому надавачу ПМД нової Декларації відповідно до цього Порядку (п. 5 розд. II Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, затвердженого наказом МОЗ від 19.03.2018 № 503).
 • 4
  Надавач ПМД має право не надавати пацієнту для прийняття рішення про вибір лікаря інформацію про:
 • 5
  Якщо пацієнт самостійно подав декларацію через електронну систему охорони здоров’я, то надавач ПМД не має права:
  Правильна відповідь — а. У разі подання пацієнтом (його законним представником) Декларації самостійно через електронну систему охорони здоров’я пацієнт (його законний представник) має накласти на неї електронний підпис автора або підпис, прирівняний до власноручного підпису відповідно до закону. У такому випадку надавачі ПМД не мають права вимагати у пацієнтів (їх законних представникі подання Декларації в паперовій формі (п. 2 розд. ІІІ Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, затвердженого наказом МОЗ від 19.03.2018 № 503).
 • 6
  Особа, яка уповноважена приймати декларації від пацієнтів, зобов’язана:
  Правильна відповідь — в. На підставі документів та інформації, наданих пацієнтом (його законним представником), уповноважена особа зобов’язана заповнити Декларацію в електронній формі, роздрукувати її та надати пацієнту (його законному представнику) (пп. 4 п. 3 розд. ІІІ Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, затвердженого наказом МОЗ від 19.03.2018 № 503).
 • 7
  Після того як декларацію припинили, надавач ПМД зобов’язаний зберігати примірник такої декларації протягом:
  Правильна відповідь — б. Надавач ПМД зобов’язаний зберігати один примірник Декларації, підписаний пацієнтом (його законним представником), протягом трьох років з дня припинення (анулювання) такої Декларації (пп. 8 п. 3 розд. ІІІ Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, затвердженого наказом МОЗ від 19.03.2018 № 503).
 • 8
  НЕ є підставою для дострокового припинення декларації:
 • 9
  Якщо надавач ПМД припинив господарську діяльність із медичної практики й через це декларація втратила чинність, то він:
  Правильна відповідь — в. У разі припинення Декларації відповідно до однієї з підстав, передбачених підпунктами 4-9 пункту 1 цього розділу, або у випадку тимчасового призупинення дії Декларації надавач ПМД повинен протягом одного місяця з дати припинення Декларації повідомити про це пацієнта (його законного представник за допомогою бажаного способу зв’язку, зазначеного у Декларації такого пацієнта (п. 5 розд. IV Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, затвердженого наказом МОЗ від 19.03.2018 № 503).
 • 10
  Після того як настала дата припинення договору про медичне обслуговування:
  Правильна відповідь —а. Дія Декларації тимчасово призупиняється з дати припинення договору про медичне обслуговування (п. 4 розд. IV Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, затвердженого наказом МОЗ від 19.03.2018 № 503).

Підготувала Юлія Ганжа,
редактор журналу «Управління закладом охорони здоров’я»