Усі статті номера
10
жовтень 2018року
запитання — відповідь

Чи створювати в закладі пожежно-технічну комісію

На ваші запитання відповідає Володимир Ященко,
спеціаліст із пожежної безпеки, Київ


Стандарти акредитації закладів охорони здоров’я, затверджені наказом МОЗ від 14.03.2011 № 142 (далі — Стандарти), передбачають наявність пожежно-технічної комісії. Проте норм щодо положення про її роботу законодавство не містить. То чи потрібно утворювати пожежно-технічну комісію закладу та які нормативні акти регламентують її діяльність?

Один із критеріїв, за яким оцінюють роботу закладу охорони здоров’я — наявність пожежно-технічної комісії (далі — ПТК) та положення про її роботу (п. 17 гл. 8 розд. ІІ Стандартів). При цьому використовують методичні рекомендації «Оцінка діяльності закладів охорони здоров’я по стандартам акредитації», які розробив комунальний заклад «Харківський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики».

За цими рекомендаціями перевіряють:

  • наявність наказу про створення ПТК;
  • наявність квартальних, піврічних планів, затверджених головою ПТК;
  • протоколи засідань та рішення ПТК;
  • наявність затверджених керівником планів-заходів щодо усунення недоліків, виявлених під час перевірок.

Проте чинні нормативно-правові акти вимог щодо створення ПТК не містять.


Типове положення про пожежно-технічну комісію втратило чинність на підставі наказу МНС від 20.05.2009 № 347.

З огляду на це пожежно-технічні комісії в установах, організаціях та на підприємствах, зокрема й у закладах охорони здоров’я, не створюють.