Усі статті номера
10
жовтень 2018року
запитання — відповідь

Лікарняний із травмпункту без підпису головлікаря: чи оплачувати

На ваші запитання відповідає Віталій Пузько,
головний спеціаліст відділу юридичної роботи управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у м. Києві


Працівник отримав лікарняний у травмпункті поза місцем проживання та роботи. Головний лікар закладу відмовився проставити підпис та печатку. Аргумент — травмпункти обслуговують усіх, незалежно від місця реєстрації та роботи. Бухгалтерія не приймає лікарняний для оплати без засвідченого підпису головлікаря. Чи підлягає лікарняний оплаті?

Підстава для призначення допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю — виданий у встановленому порядку листок непрацездатності (ч. 1 ст. 31 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-XIV). Як видавати, продовжувати та обліковувати листки непрацездатності, визначає Інструкція про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затверджена наказом МОЗ від 13.11.2001 № 455 (далі — Інструкція № 455).

Особам, які захворіли поза постійним місцем проживання та роботи — під час відрядження, відпустки, санаторно-курортного лікування тощо, листок непрацездатності (довідку) видає лікувально-профілактичний заклад за місцем їх тимчасового перебування — із дозволу головного лікаря та на число днів непрацездатності (п. 1.10 Інструкції № 455).

Головний лікар має підписати такий листок у графі «Видачу листка непрацездатності дозволяю» та засвідчити підпис круглою печаткою закладу. Відповідний запис потрібно зробити й у медичній карті амбулаторного чи стаціонарного хворого (п. 3.8 Інструкції про порядок заповнення листка непрацездатності, затвердженої наказом МОЗ, Мінсоцполітики, ФСС з тимчасової втрати працездатності, ФСС від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань від 03.11.2004 № 532/274/136-ос/1406).

Норму обумовлює прив’язка закладів охорони здоров’я до певної адміністративно-територіальної одиниці для обслуговування хворих, що проживають і працюють на її території.


Пункт (відділення) невідкладної медичної допомоги для дорослого та дитячого населення — травмпункт — це структурний підрозділ територіальної поліклініки або амбулаторії сімейного лікаря, який надає невідкладну медичну допомогу пацієнтам у помешканнях та при безпосередньому зверненні, незалежно від місця проживання та реєстрації (п. 1.1 Примірного положення про пункт (відділення) невідкладної медичної допомоги для дорослого та дитячого населення, затвердженого наказом МОЗ від 29.08.2008 № 500; далі — Наказ № 500).

Із-поміж функцій таких пунктів — видача листків непрацездатності строком до трьох днів (п. 3.19 Наказу № 500).

Листок непрацездатності, який видали у травмпункті, не потребує підпису головного лікаря, засвідченого круглою печаткою закладу. Комісія або уповноважений із соціального страхування підприємства може прийняти такий листок для оплати.