Усі статті номера
10
жовтень 2018року
банк посадових інструкцій

Посадова інструкція дезінфектора

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Професія дезінфектора належить до робітничих професій центральної районної лікарні (далі — лікарня) щодо знищення патогенних та умовно-патогенних мікроорганізмів*.

* Наведено примірну посадову інструкцію. За потреби адаптуйте її до умов вашого закладу.

1.2. Дезінфектора приймають на роботу і звільняють із неї наказом головного лікаря лікарні за поданням завідувача дезінфекційного відділення.

1.3. Дезінфектор підпорядковується завідувачу дезінфекційного відділення, методологічно — інструктору-дезінфектору.

1.4. Мета роботи дезінфектора — проводити профілактику поширення інфекційних захворювань, щоб формувати й підтримувати безпечні умови життя населення.

1.5. Дезінфектор у своїй діяльності керується правилами внутрішнього трудового розпорядку та іншими локальними нормативними актами лікарні, указівками керівництва та цією робочою інструкцією.

1.6. За відсутності дезінфектора (хвороба, відпустка, відрядження тощо) виконувати його робочі обов’язки доручають іншому працівнику лікарні в порядку, передбаченому законодавством.

1.7. Дезінфектор не має права змішувати різні дезінфекційні розчини або розбавляти їх навмання без попереднього узгодження з інструктором-дезінфектором.

1.8. Під час проведення дезінфекційних заходів дезінфектор зобов’язаний одягати засоби індивідуального захисту: разові маску й рукавички, захисні окуляри, респіратори тощо.

1.9. Проходить періодичні профілактичні медичні огляди в установлені терміни.

2. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ

2.1. Проводить дезінфекційні заходи із застосуванням механічних, фізічних, хімічних та біологічних методів.

2.2. Готує до використання дезінфекційні засоби, очищає поверхні, що дезінфікуються мийними засобами, та проводить остаточну дезінфекцію.

2.3. Дезінфікує вироби медичного призначення, зокрема й у разі їх утилізаціії, аби припинити шляхи можливої контамінації навколишнього середовища; дезінфікує контаміновані речі, білизну, предмети побуту, які служать джерелом поширення захворювання госпіталізованих хворих або в разі їх видужання, ізоляції, смерті, а також при зміні місця проживання носія хронічної інфекції (наприклад, туберкульозу).

2.4. Сортує речі для камерної дезінфекції, визначає якість дезінфекції та стерилізації.

2.5. Проводить огляд на наявність педикульозу.

2.6. Готує дезінсекційні та дератизаційні засоби, проводить дезінсекцію, дератизацію й дезодорацію отруйними хімічними речовинами вручну на різних об’єктах і визначає якість їх проведення.

2.7. Приймає, веде облік, зберігає й видає отрутохімікати і продукти для приготування приманок відповідно до встановлених вимог та інструкцій.

2.8. Перевіряє належний стан засобів захисту — протигазів, спецодягу, інвентарю тощо — і готує їх до застосування.

3. ПРАВА

Дезінфектор має право:

3.1. Уносити пропозиції інструктору-дезінфектору щодо вдосконалення проведення дезінфекційних та профілактичних заходів.

3.2. Бути забезпеченим робочим місцем із необхідним устаткуванням, інвентарем, приміщенням для зберігання дезінфекційних засобів.

3.3. Підвищувати свою кваліфікацію.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Дезінфектор відповідальний за:

4.1. Неякісне та несвоєчасне виконання покладених на нього робочих обов’язків.

4.2. Надання неправдивої інформації.

4.3. Порушення вимог інструктивних матеріалів під час проведення заходів з дезінфекції, дезінсекції, дератизації та стерилізації.

4.4. Порушення правил внутрішнього розпорядку лікарні та відділення, протипожежної безпеки й охорони праці.

Роботу дезінфектора оцінює завідувач дезінфекційного відділення за показниками діяльності, якістю виконання службових обов’язків та за виявленими недоліками в роботі за поданням інструктора-дезінфектора.

5. ПОВИНЕН ЗНАТИ

5.1. Нормативні документи, що регламентують організацію дезінфекційної справи.

5.2. Права, обов’язки та відповідальність дезінфектора.

5.3. Принципи, види й методи дезінфекції, дезінсекції, дератизації та стерилізації.

5.4. Дезінфекційні, дезінсекційні та дератизаційні засоби, правила надання першої медичної допомоги під час отруєння ними.

5.5. Методи оцінювання якості проведених дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних та стерилізаційних заходів.

5.6. Правила охорони праці, протипожежної безпеки та охорони навколишнього середовища.

6. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

6.1. Повна загальна середня освіта на рівні базової середньої освіти.

6.2. Підготовка на курсах або на робочому місці.

6.3. Без вимог до стажу роботи.

7. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ (ЗВ’ЯЗКИ) ЗА ПРОФЕСІЄЮ, ПОСАДОЮ

У межах лікарні має службові зв’язки із:

  • завідувачем дезінфекційного відділення;
  • інструктором-дезінфектором відділення;
  • завідувачем складу хімічних речовин.

Посадову інструкцію підготував Георгій Маймула,
експерт із професійної класифікації