Усі статті номера
10
жовтень 2018року
оплата праці
медичний стаж

Робота на посаді статистика медичного: чи зараховувати до медстажу

Працівник за основною посадою не медичний працівник, а за сумісництвом працює на 0,25 ставки медичним статистиком (8-й тарифний розряд за ЄТС). Про це є відповідний запис у трудовій книжці. Як обчислювати медичний стаж та встановлювати надбавку за вислугу років такому працівнику?

Олена Морєва, експерт із питань оплати праці та планування, Дніпро

Медичні працівники мають право отримувати щомісячну надбавку за вислугу років у відсотках до ставки заробітної плати (посадового окладу) (п. 2 Порядку виплати надбавки за вислугу років медичним та фармацевтичним працівникам державних та комунальних закладів охорони здоров’я, затвердженого постановою КМУ від 29.12.2009 № 1418; далі — Порядок № 1418).

Основний документ для визначення спеціального стажу роботи — трудова книжка. Також можна надавати інші документи, які відповідно до чинного законодавства підтверджують спеціальний стаж роботи.

Робота на посаді статистика медичного можлива лише за наявності відповідної медичної освіти (п. 13 розд. III Переліку вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, підготовка і отримання звання в яких дають право займатися медичною і фармацевтичною діяльністю, затвердженого наказом МОЗ від 25.12.1992 № 195, та примітка до нього).


Посада статистика медичного належить до категорії фахівців — працівників системи охорони здоров’я. Отже, час роботи на цій посаді зараховуйте до стажу медичної роботи.

Виплату надбавки за вислугу років установіть залежно від стажу роботи в розмірі, зазначеному в Таблиці 1 (п. 2 Порядку № 1418).

Таблиця 1

Визначення розміру надбавки за вислугу років
Стаж працівника, роківРозмір щомісячної надбавки до посадового окладу, %
До 30
Від 3 до 1010
Від 10 до 2020
Понад 2030

Надбавку за вислугу років нараховуйте як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом (п. 7 Порядку № 1418). Тому щоб визначити розмір цієї надбавки, підсумуйте стаж за всіма місцями роботи працівника в державних та комунальних закладах охорони здоров’я.


Надбавку за вислугу років, зокрема сумісникам, нараховуйте щомісячно до посадового окладу (з урахуванням підвищень) за фактично відпрацьований час без урахування інших доплат та надбавок.

Суму такої надбавки обчислюйте у відсотках від установленого розміру посадового окладу залежно від стажу медичної роботи. Виплачуйте надбавку в розмірі пропорційно відпрацьованому робочому часу впродовж місяця роботи (табл. 2).

Таблиця 2

Тарифні розряди фахівців із базовою та неповною вищою медичною освітою
Тарифний розряд (за ЄТС)Кваліфікаційна категоріяРозмір посадового окладу станом на 01.01.2018, грн
6без категорії2555
7друга2713
8перша2890
9вища3048
Приклад нарахування заробітної плати статистику медичному
На посаді статистика медичного за сумісництвом працює особа, якій установлено 8-й тарифний розряд за ЄТС. Стаж медичної роботи — 12 років. Місячна заробітна плата цього працівника становитиме:
2890,00 грн × 0,25 ставки = 722,50 грн — розмір посадового окладу;
722,50 грн × 20% = 144,50 грн — сума надбавки за вислугу років;
3723,00 грн × 0,25 = 930,75 грн — розмір мінімальної заробітної плати для працівника, що працює на 0,25 ставки;
722,50 грн + 144,50 грн = 867,00 грн — посадовий оклад з урахуванням розміру мінімальної заробітної плати.
Оскільки посадовий оклад з урахуванням розміру мінімальної заробітної плати вищий за встановлений посадовий оклад із надбавкою за вислугу років, працівникові належить зробити доплату. За умовами наведеного прикладу вона становитиме:
930,00 грн – 867,00 грн = 63,00 грн.

Отже, час роботи на посаді статистика медичного за сумісництвом на 0,25 ставки зараховуйте до стажу медичної роботи працівника в повному обсязі. Надбавку за вислугу років виплачуйте пропорційно виконаному обсягу роботи відповідно до Порядку № 1418.

 
Зірка
за правильну відповідь
неправильно
Правильно
Аби визначити розмір надбавки за вислугу років, потрібно:
а) підсумувати медичний стаж за всіма місцями роботи працівника в державних та комунальних закладах охорони здоров’я;
б) підсумувати стаж за всіма місцями роботи працівника незалежно від спеціальності, за якою він працював;
в) урахувати медичний стаж за останнім місцем роботи працівника.