Усі статті номера
10
жовтень 2018року
медичне законодавство

Нові нормативні акти у сфері охорони здоров’я

ДокументНа що звернути увагу
Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. № 631 і від 3 лютого 2016 р. № 3»
від 26.07.2018 № 659
КМУ оновив Порядок проведення перевірок закупівель Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами, а також — Положення про Державну аудиторську службу України. Відтак Держаудитслужба отримала підстави для проведення перевірок закупівель у замовників у повному обсязі. Етапи перевірки закупівель такі:
 • документальна та/або фактична перевірка питань програми закупівель;
 • аналіз інформації щодо проведення процедур закупівель, розміщеної в електронній системі закупівель, та інформації, що міститься в державних реєстрах та базах даних, відкритих для доступу органу державного фінансового контролю.
Під час документальної перевірки Держаудитслужба контролюватиме дотримання законодавства про закупівлі шляхом вивчення документів замовника. Якщо замовник веде електронний документообіг, він має забезпечити безперешкодний доступ посадових осіб органу державного фінансового контролю до електронних документів та в разі потреби подати їх завірені копії на паперовому носії.
На письмову вимогу посадової особи органу контролю керівник замовника або уповноважена ним особа подає у трьох примірниках завірені копії документів. Подають і ті документи, які не розмістили в електронній системі закупівель, що, зокрема, підтверджують факти виявлення порушень.
За потреби копії бухгалтерських документів подає головний бухгалтер чи його заступник або уповноважена на це посадова особа замовника. Якщо замовник не подасть завірені копії документів, про це перевіряльники зазначатимуть в акті.

Набрала чинності 28.08.2018
Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до пункту 7 постанови Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. № 98»
від 29.08.2018 № 679
КМУ визначив, як розраховувати граничні суми добових витрат на відрядження в межах України та за кордон. Витрати не можуть перевищувати: Набрала чинності 05.09.2018
Постанова Кабінету Міністрів України «Про особливості оплати праці працівників, які беруть участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції, а також працівників, які залучаються до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях»
від 05.09.2018 № 708
Працівникам бюджетних установ та організацій, які:
 • беруть участь в антитерористичній операції безпосередньо в районах її проведення;
 • залучаються до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях,
і можуть підтвердити це документально, на 50% підвищують заробітну плату за фактичний час перебування в районах проведення такої операції (здійснення таких заходів).
Підвищений рівень заробітної плати необхідно передбачити в колективних договорах.
Утратила чинність постанова КМУ «Про особливості оплати праці працівників, які беруть участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції» від 22.07.2015 № 522.

Набрала чинності 07.09.2018
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки Державною службою з надзвичайних ситуацій»
від 05.09.2018 № 715
До критеріїв, за якими Державна служба з надзвичайних ситуацій оцінюватиме ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки, належать:
 • вид об’єкта (приміщення, будівля, споруда, будинок, територія), що належить суб’єкту господарювання за правом власності, володіння, користування;
 • площа об’єкта;
 • максимальна розрахункова (проектна) кількість людей, які постійно або періодично перебувають на об’єкті;
 • умовна висота об’єкта;
 • наявність і масштаб небезпечних подій, надзвичайних ситуацій, які сталися на об’єкті протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду;
 • клас наслідків (відповідальності) під час будівництва об’єкта;
 • кількість порушень вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, пов’язаних із експлуатацією, або під час будівництва об’єкта, виявлених протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду.
Утратила чинність постанова КМУ від 27.12.2017 № 1043.

Набрала чинності 12.09.2018
Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про заходи, спрямовані на детінізацію відносин у сфері зайнятості населення»
від 05.09.2018 № 649-р
КМУ доручив Держпраці, ДФС, ПФУ, Нацполіції, іншим центральним органам влади провести комплексні перевірки роботодавців. У перевірках також братимуть участь органи місцевого самоврядування.
Мета перевірок — виявити неоформлених працівників, аби вивести з «тіні» доходи населення.
Стартували такі перевірки 05.10.2018 і триватимуть щонайменше до кінця року. Перевіряльники щомісяця до 10 числа мають надавати Держпраці інформацію про проведену роботу. Держпраці узагальнюватиме аналітику, а відтак Мінсоцполітики передаватиме її КМУ.

Набрало чинності 05.09.2018
Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії державної політики з питань здорового та активного довголіття населення на період до 2022 року»
від 26.09.2018 № 688-р
План заходів з реалізації Стратегії державної політики з питань здорового та активного довголіття населення на період до 2022 року (далі — Стратегія) передбачає заходи, спрямовані на:
 • поліпшення умов для самореалізації громадян похилого віку та їх участі у процесах розвитку суспільства;
 • збереження здоров’я та забезпечення добробуту громадян похилого віку;
 • створення середовища, сприятливого для громадян похилого віку;
 • створення системи захисту прав громадян похилого віку.
Центральні органи виконавчої влади, обласні та Київська міська державна адміністрації, а також органи місцевого самоврядування мають розробити заходи з реалізації Стратегії.

Набрало чинності 26.09.2018
Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 р. № 582»
від 26.09.2018 № 720-р
Концепція реформування механізмів публічних закупівель лікарських засобів та медичних виробів передбачає:
 • розвиток і вдосконалення системи закупівель, зокрема й розроблення завдань щодо гармонізації законодавства;
 • розв’язання проблеми неефективних закупівель;
 • удосконалення принципів фінансування системи охорони здоров’я, зокрема включення вартості окремих лікарських засобів чи медичних виробів, допоміжних засобів, інших товарів медичного призначення у вартість послуги, що буде компенсувати НСЗУ;
 • створення сучасної та ефективної системи закупівель, орієнтованої на потреби пацієнта на базі централізованої закупівельної організації МОЗ.
Набрало чинності 26.09.2018
Наказ Міністерства охорони здоров’я «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства охорони здоров’я України від 23 березня 1993 року № 54»
від 08.06.2018 № 1097
Утратив чинність наказ МОЗ «Про затвердження Переліку робіт, на яких встановлюються доплати за несприятливі умови праці працівникам організацій та установ медичної освіти України» від 23.03.1993 № 54.

Набрав чинності 18.09.2018
Наказ Міністерства юстиції України «Про внесення змін до деяких форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань»
від 29.08.2018 № 2824/5
У новій редакції Мін’юст виклав форми заяв про державну реєстрацію:
 • створення юридичної особи (форма 1) та відокремленого підрозділу юридичної особи (форма 4);
 • переходу юридичної особи на діяльність на підставі власного установчого документа або модельного статуту (форма 2);
 • змін до відомостей про юридичну особу (форма 3) / відокремлений підрозділ юридичної особи (форма 5) / відокремлений підрозділ іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації (форма 23), що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань;
 • припинення відокремленого підрозділу юридичної особи (форма 6) та юридичної особи в результаті її реорганізації (форма 8);
 • включення відомостей про юридичну особу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (форма 9);
 • (акредитацію) відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації (форма 22).
Набрав чинності 24.09.2018
Лист Міністерства соціальної політики України «Щодо встановлення доплати за використання деззасобів»
від 13.08.2018 № 1310/0/102-18
Працівникам, які використовують у роботі дезінфікувальні засоби, а також працівникам, які зайняті прибиранням туалетів, установлюють доплату в розмірі 10% посадового окладу (тарифної ставки) (п. 3.4.7 Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затверджених наказом Мінпраці та МОЗ від 05.10.2005 № 308/519).
Оплату працівникам, які використовують у роботі дезінфікувальні засоби, можна встановлювати за переліком посад, затвердженим колективним договором. Оплату встановлюють у межах коштів, передбачених на оплату праці в кошторисі, якщо виконання цих робіт передбачають посадові обов’язки.
Установлення цієї доплати не залежить від часу роботи працівника з дезінфікувальними засобами. Робочі місця цих працівників не потребують проведення атестації за умовами праці в порядку, визначеному постановою КМУ від 01.08.1992 № 442
Лист Міністерства соціальної політики України «Щодо індексації зарплати працюючого студента»
від 14.08.2018
№ 14/0/216-18
Якщо особа працює та одночасно навчається за денною формою навчання або з відривом від виробництва у клінічній ординатурі, аспірантурі й докторантурі, насамперед індексують стипендію. Для цього працівник має надати довідку про розмір і строк призначення стипендії, на підставі якої проводять індексацію заробітної плати за місцем роботи в межах прожиткового мінімуму.
Для працівників, яких прийняли на роботу, індекс споживчих цін для проведення індексації обчислюють з місяця, наступного за місяцем підвищення тарифної ставки (окладу), за посадою, яку займає працівник (п. 102 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою КМУ від 17.07.2003 № 1078).
Якщо працівника прийняли на роботу не з початку місяця, суму індексації визначають із розрахунку повного робочого часу, а виплачують пропорційно відпрацьованому часу.
Розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати
Лист Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України «Щодо напруженої епідемічної ситуації»
від 06.09.2018
№ 05.2-11/23530, № 1/9-537
Дітям, які не отримали профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, відвідувати дитячі заклади заборонено (ст. 15 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб»).
Відповідно до Календаря профілактичних щеплень в Україні, діти у віці до 6 років повинні бути щепленими проти гепатиту B, туберкульозу, кору, паротиту, краснухи, дифтерії, правця, кашлюку, поліомієліту та Хіб-інфекції. У шестирічному віці ревакцинують проти дифтерії, правця, поліомієліту, кору, краснухи та паротиту
Лист Державної фіскальної служби України «Про плату за землю»
від 07.09.2018
№ 3893/6/99-99-12-02-03-15/ІПК
Строк дії договору оренди земельної ділянки сплинув, додаткової угоди про продовження дії договору не уклали. При цьому підприємство-орендар не повідомило про укладення акта про повернення земельної ділянки орендодавцеві.
За таких обставин підприємство має сплатити податкові зобов’язання за договором оренди як таким, що поновлений, позаяк орендодавець не має заперечень і орендар продовжує користуватися земельною ділянкою після закінчення строку договору оренди