Усі статті номера
10
жовтень 2018року
ліцензування
зміна даних

Змінюєте адресу або розширюєте діяльність? Повідомте орган ліцензування

Хочете розширити перелік спеціальностей, за якими заклад здійснює медичну практику? А може, плануєте розпочати діяльність за новою адресою? У будь-якому разі доведеться повідомляти МОЗ. За яким же порядком діяти, аби зробити все швидко і з першого разу?

Антоніна Нижник, директор ТОВ «Медконсалтинг», аудитор із сертифікації систем управління якістю за стандартом ISO серії 9001, Київ

Насамеперед пригадаємо, що раніше бланки ліцензій на медичну практику МОЗ видавало на паперових носіях. Але з 01.01.2017, коли набрали чинності зміни до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 02.03.2015 № 222-VIII (далі — Закон про ліцензування), ліцензії в паперовій формі скасували.

До того як набрав чинності новий Закон про ліцензування, на кожну адресу, за якою заклад охорони здоров’я провадив медичну практику, МОЗ видавало копію ліцензії. Нині ж у Законі про ліцензування немає поняття «копія ліцензії». Тепер ліцензії публікують на сайті МОЗ. Як отримати дозвіл на провадження медичної практики за новою адресою чи за новими спеціальностями і де його шукати — поговоримо далі.

Робота за новою адресою

Ліцензіат, який відкриває діяльність на новому місці, створює відокремлений структурний підрозділ.

Відокремлений структурний підрозділ — це підрозділ закладу охорони здоров’я, який розташований поза його основним місцезнаходженням і провадить господарську діяльність із медичної практики (п. 4 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики, затверджених постановою КМУ від 02.03.2016 № 285; далі — Ліцензійні умови).

Раніше за новим місцем провадження діяльності ліцензіат мав створювати відділення та призначати завідувача. Нині ж, якщо заклад охорони здоров’я відкриває просто новий кабінет, призначати там завідувача не обов’язково. До того ж іноді новий підрозділ відкривають просто в іншій частині будівлі, яка формально розташована за іншою адресою.

Коли ви вже визначилися з новим місцем провадження діяльності, достатньо зробити три кроки.

1. Отримайте Акт санітарно-епідеміологічного обстеження

Акт санітарно-епідеміологічного обстеження (далі — Акт) видають представники Держпродспоживслужби за кожним новим місцем провадження діяльності. У документі вкажіть нову адресу, а також зазначте повний перелік спеціальностей лікарів та молодших спеціалістів із медичною освітою, за якими плануєте працювати за цією адресою.

Не отримують Акт лише ті ліцензіати, що надають виключно первинну медичну допомогу.

2. Заповніть Відомості

Відомості суб’єкта господарювання про стан матеріально-технічної бази, наявність персоналу із зазначенням його освітнього та кваліфікаційного рівня (далі — Відомості) містить додаток 2 до Ліцензійних умов.

У формі Відомостей вказуйте тільки ту інформацію, що стосується нової адреси провадження діяльності, тобто лише те, що змінилося.


Відомості мають містити інформацію щодо:
• спеціальностей, за якими провадитимете діяльність за новою адресою;
• структури нового підрозділу;
• матеріально-технічної бази, тобто площ приміщень та обладнання та даних щодо його повірки;
• лікарів, спеціалістів із вищою немедичною освітою та молодших спеціалістів із медичною освітою, які там працюватимуть.

У Відомостях укажіть дату, номер і ким виданий Акт на нове місце провадження діяльності.

3. Подайте документи до МОЗ

Замість заяви подайте повідомлення у довільній формі (див. Додаток 1). Воно має містити найменування та ідентифікаційний код ліцензіата — юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків ліцензіата — фізичної особи-підприємця. У повідомленні вкажіть про свій намір працювати за новою адресою.

Скачайте

Документи можна подати:

  • поштою —
    – на адресу «Єдиного вікна» МОЗ (м. Київ, вул. Смоленська, 10);
    – на адресу самого МОЗ (м. Київ, вул. Грушевського, 7);
  • особисто за цими ж адресами.


Якщо вирішите подавати лист поштою, радимо зробити це цінним листом з описом вкладення. Принаймні так у вас залишиться документ, який підтверджує, що документи ви подали.

Документи розглядає ліцензійна комісія упродовж місяця. Рішення публікують на сайті МОЗ у розділі «Прийняті рішення». Клікніть на пункт «Залучити зміни — медична практика». Якщо бачите себе в переліку ліцензіатів — тоді шлях подолали успішно.

Якщо під час заповнення документів комісія виявила помилки, їх розмістять у цьому ж розділі, але в пункті «Відмовити зміни — медична практика». Після того як усунете причини помилок, документи можна подавати знову.

  1. Отримайте Акт санітарно-епідеміологічного обстеження
  2. Заповніть Відомості
  3. Подайте документи до МОЗ

Розширення переліку спеціальностей

Щоб доповнити перелік спеціальностей, за якими працює заклад, потрібно пройти майже той самий шлях, що й під час отримання ліцензії.


Ліцензіат зобов’язаний провадити медичну практику за спеціальностями, які зазначив у документах до заяви про отримання ліцензії або повідомленні про зміни (пп. 4 п. 13 Ліцензійних умов).

Отже, якщо плануєте розширити або змінити перелік спеціальностей, які вказували у Відомостях, пройдіть ті самі три кроки. Проте врахуйте деякі деталі.

Якщо плануєте надавати виключно первинну допомогу та розширити свою діяльність спеціальностями «загальна практика — сімейна медицина», «педіатрія», «терапія», отримувати Акт не потрібно.


Зміну функціонального призначення приміщень, перепланування, розширення площ, які використовують у лікувально-діагностичному процесі, розширення переліку лікарських спеціальностей і спеціальностей молодших спеціалістів з медичною освітою потрібно підтверджувати Актом.

1
місяць —
строк розгляду повідомлень про зміну даних у МОЗ

Акт видає Держпродспоживслужба або лабораторні центри МОЗ у частині, у якій відбулися зазначені зміни (п. 21 Ліцензійних умов).

У Відомостях зазначайте тільки ті відомості, які змінилися (пп. 10 п. 13 Ліцензійних умов).


Ліцензійні умови вказують, що можна подавати інформацію лише щодо
нових/змінених спеціальностей та працівників. Однак на практиці це зробити непросто, особливо якщо розширення відбувається на вже існуючій матеріальній базі. Складно дати загальні рекомендації щодо того, чи потрібно показувати інші кабінети або спеціальності, чи ні. Кожен випадок індивідуальний, і вирішувати потрібно з огляду на ситуацію в конкретному закладі.

У листі до МОЗ повідомте, які саме спеціальності хочете додати/змінити (див. Додаток 2). Лист і Відомості направте до МОЗ у зручний для вас спосіб.

Документи розглядає Ліцензійна комісія за таким самим порядком, як і повідомлення про нову адресу провадження діяльності. Рішення також розміщують на сайті МОЗ.

Ліцензійні документи МОЗ розглядає доволі довго — зазвичай місяць. У разі навіть однієї відмови весь процес може зайняти два-три місяці. Тому радимо перед тим, як подавати документи до МОЗ, ще раз уважно їх переглянути або звернутися по допомогу до фахівців, що спеціалізуються в галузі медичного права.

 
Зірка
за правильну відповідь
неправильно
Правильно
Аби повідомити орган ліцензування про намір розширити медичну практику, керівник закладу охорони здоров’я складає:
а) заяву;
б) повідомлення довільної форми;
в) оду МОЗ.
Матеріали для скачування: