Усі статті номера
10
жовтень 2018року
оплата праці
преміювання

Як розробити Положення про преміювання та матеріальне заохочення працівників

Алла Худякова, головний редактор системи «Expertus: Медзаклад»

ДІЗНАЙТЕСЯ

 1. Де прописати порядок нарахування стимулюючих виплат
 2. Як визначити розмір премії — у відсотках чи фіксованій сумі
 3. Чи має право керівник змінювати розмір стимулюючих виплат
 4. Із ким узгодити, як увести в дію та скасувати Положення

Систему преміювання та матеріального заохочення працівників заклад розробляє самостійно. Зафіксуйте умови та порядок виплати премій і надбавок документально. Наприклад, в один із таких варіантів, як:

 • додаток до колективного договору;
 • розділ Положення про оплату праці;
 • пункт(и) трудового договору;
 • Положення про преміювання та матеріальне заохочення працівників (далі — Положення).

Якщо у вашому закладі Положення — окремий документ, зробіть посилання на нього в колективному договорі чи Положенні про оплату праці.


Посилання можна сформулювати так: «Премії та інші стимулюючі виплати нараховують працівникам у порядку, передбаченому Положенням про преміювання та матеріальне заохочення».

Під час розроблення Положення обов’язково дотримуйте норм і гарантій, які передбачає законодавство, генеральна та галузеві угоди, інші чинні нормативні акти.

У Положенні пропишіть інформацію про:

 • характер стимулюючих виплат;
 • період, за який виплачуєте премії та інші види матеріального заохочення (місяць, квартал, рік тощо);
 • джерела формування фонду преміювання та матеріального заохочення;
 • показники для нарахування та виплати премій;
 • підстави для позбавлення стимулюючих виплат.

Розмір премії зазвичай визначають у відсотковому відношенні до посадового окладу працівника. Але якщо визначите фіксовану суму, це не буде порушенням.


Керівник закладу може збільшити чи зменшити розмір премії на власний розсуд, однак лише у разі, якщо таке його право прописане в Положенні. Якщо керівник не має такого права, але змінює розмір премії в односторонньому порядку, без узгодження з керівником підрозділу, до якого належить працівник, чи представниками профспілки, — це порушення трудового законодавства.

Після того як розробите Положення, узгодьте його з виборним органом первинної профспілкової організації та введіть у дію наказом керівника. Пізніше Положення можна змінити або скасувати.

Із прикладом готового документа ознайомтеся в Додатку.


Додаток
Приклад оформлення Положення про преміювання та матеріальне заохочення працівників