Усі статті номера
стаття 25 із 27
Не прочитано
6
червень 2018року
офіційні документи

Про внесення змін у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

23 травня 2018 року                                                                            № 394

Про затвердження вимог до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення
№ 6, 2018
Щодо порядку проведення перевірок